al. Zwycięstwa
al. Zwycięstwa
“Wołodia znany
Z ZSRR-u
Zdobił też ściany
Nam w PRL-u”
(pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz »)