ul. Warszawska
ul. Warszawska
“Mało miejsca - opis marny
Rzec by można - lapidarny
- "Centrum" z tyłu - lokal gwarny
To dziś "Magiel Kulinarny”
(pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz »)