Dzieje się w Sosnowcu: Janusz Maszczyk: Pogońska kolonia osiedlowa Focha
[Własność: WikiZaglebie.pl. Certyfikat Towarzystwa Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich.]  Jest rok 1890. Jeszcze Państwo Polskie nie istnieje. Wymazane zostało nawet z mapy Europy. Wsie sosnowieckie będące nadal pod zaborem Rosji carskiej dopiero w 1902 roku uzyskają zgodę na utworzenie miasta Sosnowca.      W dniu 8 listopada 1890 roku w Warszawie zostaje zatwierdzona i dostosowana do funkcjonowania Spółka Akcyjna pod nazwą Towarzystwo Kopalń i Zakładów Hutniczych Sosnowieckich (fr. Société des charbonnagesmines et usines de Sosnowice). Spółka ta została utworzona przez grupę kapitalistów francuskich i belgijskich, z przewagą jednak kapitału francuskiego. Do zarządu której wchodziło też jeszcze wówczas kilku figurantów rosyjskich i polskich. Bowiem obowiązujące od 1888 roku prawo carskie zabraniało cudzoziemcom pozyskiwania nowych nadań górniczych na całym terytorium wielkiego Imperium Rosyjskiego. Statut i utworzenie Spółki już w dniu 11 maja 1891 roku został zatwierdzony przez cara Rosji – Mikołaja II. W tym samym okresie czasu dotychczasowi spadkobiercy zagłębiowskiego klucza majątkowego Chrystiana Gustawa von Kramsta nie dysponują już tak jak dotychczas dostatecznymi funduszami by utrzymać w pełnej sprawności produkcyjnej liczne i rozproszone zakł...
“Gdy chandra w niedzielę dopada Gdy leje za oknem od świtu Za stery laptopa zasiadam I czasu odpalam wehikuł
Tu kluczę po krętych alejach Nowego cos ciągle odkrywam Spacerem po stuletnich dziejach W mój świat wirtualny odpływam
Sto razy chodziłem po mieście Zdumiewa mnie tutaj coś stale Obejrzę to razy i dwieście To lepsze niż tanie seriale”
(wyszukiwarka rozpoznaje fragmenty nazw ulic oraz opisów, wielkość liter nie jest brana pod uwagę)
ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego
Sielec, basen
Sielec, basen
ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego, tunel
ul. Piłsudskiego, tunel
ul. Mościckiego
ul. Mościckiego
ul. Narutowicza, KWK Sosnowiec
ul. Narutowicza, KWK Sosnowiec
ul. Kilińskiego
ul. Kilińskiego
Milowice, hala
Milowice, hala