ul. Sobieskiego
ul. Sobieskiego
“Od ulicy Piłsudskiego
Do "Stawików" - Sobieskiego
Wiodła do państwa pruskiego
Tworząc kres Księstwa Polskiego”
(pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz »)