ul. Piłsudskiego, tunel
ul. Piłsudskiego, tunel
“W '31-szym reforma była
Bo Śląsk z Zagłębiem szyna złączyła
Ekipa speców to uczyniła
Gdy Tunel Katowicki drążyła”
(pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz »)