ul. Piłsudskiego
ul. Piłsudskiego
“Akwenik zieleni w samym centrum miasta
Fragment tej przestrzeni niedawno porastał
Czy klimat się zmienił czy wrogi czas nastał
Grabieżcom zieleni krzyczmy: "Nie" i basta”
(pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz »)