ul. Piłsudskiego, most
ul. Piłsudskiego, most
“Budowano mosty bez wielkiej techniki
Tu z Centrum łączono torami Stawiki
Byśmy po dziś owe ulice, chodniki
Z pracy lat trzydziestych widzieli wyniki”
(pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz »)