ul. Narutowicza, KWK Sosnowiec
ul. Narutowicza, KWK Sosnowiec
“140 latek minęło już sobie
Kiedy hrabia Renard we własnej osobie
Stworzył Fanny, Renard, Stalin i Sosnowiec
(Nazwy tej kopalni kolejno po sobie)”
(pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz »)