Maczki, komora celna
Maczki, komora celna
“Tu szkolnych warsztatów niemały budynek
Popada w rażącą dla oka ruinę
Lecz teraz nadziei przybrał pelerynę
Gdy kolej nareszcie dostrzegła tą gminę”
(pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz »)