Maczki, dzwonnica
Maczki, dzwonnica
“Idąc od Kościuszki, przekroczę Krakowską
Po liftingu kładkę pokonam beztrosko
Z której dostrzec mogę eks-granicę polską
By dotrzeć do skweru z dzwonnicą podniosłą”
(pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz »)