ul. Kościelna
ul. Kościelna
“Tu wyłączność kupcom polskim ratusz strzelił
Gdy Hale Rozwoju stworzyć się podjęli
Wszak z kupieckim zmysłem Żydów szans nie mieli
Co to w handlu siłą ogromną słynęli”
(pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz »)