Restauracja Kolorowa
Restauracja Kolorowa
“By na plantach spocząć błogo
Za pętlą autobusową
Trudno minąć odnowioną
Restaurację Kolorową”
(pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz »)