Cerkiew
Cerkiew
“Stała tutaj, stała mój Drogi Piechurze
Po naszych ulicach i architekturze...
- Cerkiew Mikołaja w solidnej posturze
By w '38-smym stać się jeno kurzem”
(pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz »)