ul. 3-go Maja, Kino Zagłębie
ul. 3-go Maja, Kino Zagłębie
“Ależ szeroka tu 3-maja
Przybrana w drzewostan przy retro-tramwajach
Gdzie Kino Zagłębie z Savoyem się spaja
- Przyjemną nostalgią mnie styl ten upaja”
(pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz »)