ul. 3-go Maja, dworzec
ul. 3-go Maja, dworzec
“Ja wiem, że widoków na dworzec jest wiele
Porównać się nie raz je jednak ośmielę
Ujmują mnie bowiem aut starych modele
A nawet szalety z fontanną na czele”
(pomiędzy zdjęciami możesz również poruszać się za pomocą klawiszy kierunkowych « oraz »)